BALANS TUSSEN GOED EN SLECHT


terug naar het menuop deze pagina

1 : GEEN PARADIJS OP AARDE
2 : NUTTELOOSHEID
3 : DENKEN, VOELEN EN WETEN
4 : LEVEN
5 : DE ESSENTIE VAN HET BESTAAN
6 : MIJN ENIGE VIJAND
7 : DE WEG NAAR HET LICHT
8 : GELUK VERSUS ONGELUK
9 : WAT IS GOED
10 : NIETS HEB IK ZO LIEF ALS HET LEVEN
11 : DE INNERLIJKE HARMONIE HERSTELLEN
12 : GOED VERSUS SLECHT 1
13 : LEVEN VERSUS DOOD 1
14 : ONVOLLEDIGE VOLLEDIGHEID
15 : LEVEN VERSUS DOOD 2
16 : DE EENHEID VAN POLARITEITEN
17 : EEN EEUWIGE STRIJD TEGEN HET SLECHTE
18 : BEVRIJDEN
19 : IK BEN EEN DEEL VAN HET GEHEEL
20 : GOD VERSUS DUIVEL
21 : VRIENDEN
22 : DE MAAN
23 : LICHT EN SCHADUW
24 : VERBINDEN
25 : DE MUZIEK VAN HET LEVEN
26 : ANGST VOOR LIEFDE
27 : TRANEN MOETEN STROMEN
28 : STAAN WE SAMEN STERK
29 : GOED EN SLECHT 2
30 : SURFEN OVER DE TOPPEN VAN HET BESTAAN
31 : BINNEN VERSUS BUITEN
32 : ONTWAKEN

........

 

1 : GEEN PARADIJS OP AARDE

 


toen ik nog een kind was
leek het leven zo mooi
geen zorgen
geen problemen
een paradijs op aarde
waar iedereen aardig is
elkaars vriend is
niemand die een ander
pijn zal willen doen
geen ruzie en geen haat

althans
dat dacht ik als kind
totdat ik erachter kwam
dat niet iedereen zo is als ik hoopte
er zijn wel degelijk mensen
die me pijn kunnen doen

en geweld
bestaat al eeuwen lang

of het paradijs
echt bestaat
weet ik niet

maar als het bestaat
ben ik er zeker van
dat het niet hier is
op aarde

maar als iedereen
wat meer zijn best deed
zou het er wel iets meer op kunnen lijken

 

Copyright © 5 april 1996

........

 

2 : NUTTELOOSHEID

 


je kunt alleen gelukkig worden
als je ongelukkig bent

je kunt alleen blij worden
als je verdrietig bent

je kunt alleen rijk worden
als je arm bent

hieruit blijkt dat
het leven alleen nut heeft
als het nutteloos is

want als het leven nut heeft
wat voor nut heeft het dan nog

 

Copyright © 25 mei 1997

........

 

3 : DENKEN, VOELEN EN WETEN

 


gedachten beïnvloeden je gevoel
wanneer je positief denkt voel je je blij

dus probeer ik positief te denken
maar een negatief gevoel
probeert dit te laten mislukken
zodat ik me toch depressief voel

ik weet dat alles goed gaat
ik hoef me geen zorgen te maken
dus doe ik dat niet

maar waarom voelt het dan alsof alles ineenstort
terwijl ik weet dat ik aan het opbouwen ben

ik weet positief
maar ik voel negatief
en ik weet niet
wat ik daarvan moet denken

 

Copyright © 11 november 1997

........

 

4 : LEVEN

 

het leven is ervoor

om het slechte te beleven

om zo te leren

wat het goede is

 

Copyright © december 1997

........

 

5 : DE ESSENTIE VAN HET BESTAAN

 


is de essentie van het menselijk bestaan
een eeuwig voortdurende strijd tussen goed en slecht
het zoeken naar een evenwicht
tussen beide krachten
zodat ze geen van twee nog hoeven te bestaan
omdat ze in elkaar zijn opgegaan
zodat ze niets meer uitmaken
omdat ze samen het geheel zijn

het goede wordt beleefd als een macht
waarnaar we hunkeren
en het slechte willen we niet zien
en we doen alsof het niet bestaat

zal het de bedoeling zijn
dat we het slechte leren erkennen
moeten we leren begrijpen
dat goed en slecht
hand in hand samen gaan

moeten we ook onszelf erkennen
want ook wij zijn opgebouw uit goed en slecht

moeten we inzien hoe slecht we zijn
om te kunnen begrijpen
dat we ook goed kunnen zijn

want goed betekent pas iets
als we weten wat goed niet is

kunnen we pas echt goed zijn
als we weten wat het slechte is

door de waarheid van het slechte te verdringen
met de illusie dat het wel goed gaat
zullen we nooit leren wat de waarheid van het goede is
want we gebruiken het slechts als een masker
om het slechte te maskeren

 

Copyright © december 1997

........

 

6 : MIJN ENIGE VIJAND

 

ik

ben

mijn

enige

vijand

 

Copyright © 9 november 1998

........

 

7 : DE WEG NAAR HET LICHT

 

hoe goed ik ook probeer de weg van het positieve te volgen
hoe goed ik ook probeer het positieve licht
in mijn leven te reflecteren
toch schijn ik telkens af en toe ongewild duisternis

hoe kan dit
hoe kan ik me van deze duisternis bevrijden
hoe zuiver ik mijn ziel
waarna het volledig licht en toegewijd aan het positieve is

ik snap het niet
hoeveel ik het duister ook verafschuw
hoe hard ik ook vecht voor het goede
het duister slaat toe als ik het niet verwacht
als ik even zwak ben
en als ik even het positieve ben vergeten

maar telkens als het duister een slag heeft geslagen
merk ik dat ik sterker achter het positieve sta

wereldje
wil je de mensheid beschermen
tegen het duister
en wil je ons leren ontwaken
uit onze zelf gecreeerde illusies
zodat we kunnen gaan leren
dat jij alles bent
waar we op kunnen vertrouwen
de rest bestaat niet, het zijn illusies

mogen wij allen vol geluk de weg volgen
die leidt tot het licht en het positieve
weg van de duisternis die we zo verafschuwen

 

Copyright © 27 april 1999

........

 

8 : GELUK VERSUS ONGELUK

 

gevoelens
pijn, verdriet, onderdrukking en haat
ze zijn de reden van mijn geluk
want zonder ze
had ik nooit geweten
dat er ook geluk is

als ik nu negatieve gebeurtenissen onderga
weet ik dat het slechts een test is
als ik de test heb doorstaan
is de beloning geluk

na ongeluk
komt immers geluk
zonder elkaar kunnen ze niet bestaan

 

Copyright © 5 mei 1999

........

 

9 : WAT IS GOED

 

vaak twijfel ik tussen goed en slecht
ik wil het goede manifesteren
maar hoe doe ik dat als ik niet eens weet wat goed is

goed kun je definieren als:
alle gebeurtenissen die me helpen groeien
die me mijn levenslessen leren
maar het zijn juist de negatieve dingen
die mijn leraar zijn

of : goed zijn alle gebeurtenissen die me blij maken
maar wat mij blij maakt, maakt niet iedereen blij
misschien dat het een anders zelfs verdrietig maakt

of : goed is de manier waarop het hoort
maar hoe weet ik hoe iets hoort te zijn

nu vraag ik me af
wat moet ik met de woorden goed en slecht
als ik niet eens kan achterhalen wat ze echt betekenen

 

Copyright © 7 mei 1999

........

 

10 : NIETS HEB IK ZO LIEF ALS HET LEVEN

 ik leef
hoeveel moed het me ook kost
en hoe moeilijk het ook is
en hoeveel angst ik er ook tegen koester

ik zal er altijd ietsje meer van houden
want niets heb ik zo lief als het leven

al zal ik er alles voor moeten opgeven
ik ben en ik blijf
tot ik begrijp waarom

 

Copyright © 23 december 1999

........

 

11 : DE INNERLIJKE HARMONIE HERSTELLEN

 

gevoelens zijn belangrijk
ze zijn niet de oorzaak
van uit balans raken
maar slechts het gevolg
van uit balans zijn

ze geven aan dat er iets is gebeurt
dat slecht is voor de innerlijke harmonie

dus hoe sneller ik het gevoel begrijp
hoe sneller ik de gemaakte fout kan herstellen
hoe sneller de harmonie zal herstellen

 

Copyright © 1 april 2000

........

 

12 : GOED VERSUS SLECHT 1

 

het is dom
om alleen in het goede te willen geloven
als ook het slechte bestaat

hoe hard ik het ook zal negeren
het slechte zal blijven bestaan
want dat is slechts de waarheid

 

Copyright © 8 mei 2000

........

 

13 : LEVEN VERSUS DOOD 1

 

mijn leven

is mijn dood

 

en mijn dood

zal mijn leven zijn


Copyright © 28 mei 2000

........

 

14 : ONVOLLEDIGE VOLLEDIGHEID

 

we zijn allemaal op weg
terug naar waar we ooit
vandaan zijn gekomen

daar is geen slecht
en daar is geen goed
niets en toch alles

het is de plaats van
onvolledige volledigheid

het is god
het is al wat is
het hele al
het heelal

 

Copyright © 30 mei 2000

........

 

15 : LEVEN VERSUS DOOD 2

 

soms lijkt het of het leven
slecht bestaat om levenloos (dood) te zijn
om vervolgens te sterven
waarna een eeuwig leven volgt

hoe kunnen we ooit sterven
zonder ooit geleefd te hebben

en als we in het leven levenloos waren
kunnen we dan niet in de dood doodloos zijn

 

Copyright © 30 mei 2000

........

 

16 : DE EENHEID VAN POLARITEITEN

 

god is de eenheid
van twee tegenpolen

het slechte (de duivel)
is slechts één pool
zonder zijn complementaire pool (het goede)

als beide complementaire polen
weer worden samengevoegd
en als ze weer stromen in een harmonie
zal god weer heersen

geluk en vrede zullen weer heersen
daar waar chaos en lijden regeerden

 

Copyright © 9 juli 2000

........

 

17 : EEN EEUWIGE STRIJD TEGEN HET SLECHTE

 

sommige religies zeggen
wees voor het goede
en tegen het slechte

maar betekent tegen het slechte zijn
niet een eeuwige strijd
tegen het slechte

want goed en slecht gaan altijd samen
en zal eeuwig strijd
ons ooit geluk brengen

 

Copyright © 24 december 2000

........

 

18 : BEVRIJDEN

 


hoe bevrijd ik mij

van de gedachten

die een wereld creëren

die niet in overeenstemming is

met mijn hart

 

Copyright © 6 december 2000

........

 

19 : IK BEN EEN DEEL VAN HET GEHEEL

 

elke keer wanneer mijn ego iets wil
en me een overtuiging voorhoud
waarin ik geloof (verlangen, status, macht)
dan denk ik dat ik iets moet zijn
een mens

terwijl ik dan negeer wat ik werkelijk ben
een eeuwige ziel

een deel van het geheel
dat met alle andere delen
het Al Wat Is vormt
het HeelAl

 

Copyright © 15 maart 2001

........

 

20 : GOD VERSUS DUIVEL

 

god = Al Wat Is = HeelAl
duivel = negatieve aspect in de mens = ego

de duivel vecht tegen god
de duivel biedt weerstand
tegen een vereniging in het Al Wat Is
dit omdat de duivel bang is
om zijn identiteit te verliezen
hij is bang daarna niet langer te bestaan
de duivel vecht zodoende tegen zichzelf

de duivel is een deel van god
zal de duivel dan ooit zomaar in rook kunnen opgaan

in zijn verzet tegen de vereniging met god
is de mens zijn eeuwig levende ziel vergeten
daarom vecht hij tegen de dood
omdat hij het bewustzijn wil behouden
bewustzijn dat niet sterven kan

 

Copyright © 15 maart 2001

........

 

21 : VRIENDEN

 


het woord “vrienden”
heeft voor mij geen enkele betekenis
wat is nu een vriend
ik zou het eerlijk gezegd niet weten

iemand is een vriend of iemand is geen vriend
maar is iemand die geen vriend is
niet meteen een soort van vijand

ik durf zodoende
niemand te bestempelen als een vriend
want dan zal al gauw lijken
dat ik alle anderen als een vijand zie

ik wil mensen niet beschouwen
als een vriend of als vijand
ik wil ze niet beschouwen
als goed of slecht

ik wil in ieder mens
zijn of haar goedheid zien

en dan maakt het niet uit
of het om een vriend gaat
of om een vijand
dan zijn alle mensen gelijk

 

Copyright © 17 maart 2001

........

 

22 : DE MAAN

 


de maan is de spiegel der illusies

het lijkt of ze schijnt

maar dit is maar schijn

 

Copyright © 31 maart 2001

........

 

23 : LICHT EN SCHADUW

 


ooit geprobeerd de schaduw

van het licht te isoleren

 

Copyright © 1 april 2001

........

 

24 : VERBINDEN

 


kennis
om de brug te bouwen

tussen mijn hart en mijn hoofd
tussen voelen en weten
om ze met elkaar te verbinden

om zo mijn leven te kunnen leiden
met mijn voeten op de grond
en mijn hoofd in de wolken
en mijn lichaam daar tussen in

 

Copyright © 14 juni 2001

........

 

25 : DE MUZIEK VAN HET LEVEN

 


de opnieuw geboren vogel
vliegt over de hemelboog
ze tekent de grens
van leven en dood

ze is de houder
van het instrument van het leven
met haar liederen
gemaakt van 7 snaren
en 7 verschillende noten
strooit ze leven

voor elk wezen componeert ze
een unieke muziekcompositie
maar als het lied eenmaal af is
volgt de stilte
van de eeuwigheid

 

Copyright © 28 juni 2001

........

 

26 : ANGST VOOR LIEFDE

 


ik ben bang om iets/iemand lief te hebben
want het geeft me een schuldgevoel
dus kies ik liefde te negeren

maar eigenlijk is liefde het enige dat echt is
in een wereld gemaakt van illusies
ik kan kiezen tussen echt en illusie
en ik kies voor de angst

maar eigenlijk is deze keuze zonde
het is zonde om niet lief te hebben
als ik dit wel doe
en wie zal het erg vinden dat ik lief heb
alleen de duivel
maar die is net zo nep
als de angst voor liefde

 

Copyright © 10 juli 2001

........

 

27 : TRANEN MOETEN STROMEN

 


ik huil de dood
van onzichtbare pijnlijke herinneringen
uit mijn hart

ik huil
hoewel ik de herinneringen ben vergeten

het is wel raar
te huilen zonder de echte reden te weten
maar de pijn in mijn hart is te groot
om het huilen te stoppen
de tranen moeten gewoon even stromen

 

Copyright © 13 augustus 2001

........

 

28 : STAAN WE SAMEN STERK

 


3 minuten stilte om 12.00 uur
overal in Nederland en de rest van de E.U.
mensen staan achter elkaar
bij elkaar
en naast elkaar
allemaal samen
want samen staan we sterker

opbeurende woorden
opfleurende bloemen

maar al staan we allemaal samen
we staan wel samen tegenover iets
iets dat ook tegenover ons staat
een onzichtbare vijand
met een goed georganiseerd netwerk
over de hele wereld

ik schrik bij de wraakgedachten
van mensen om me heen
wraak brengt geen oplossing
maar maakt het probleem alleen maar erger

het was een daad van haat
we moeten de haat leren begrijpen
en misschien dat deze vijandigheid
dan omgezet kan worden in zijn tegendeel
vriendschap

want zolang de haat bestaat
zal er van alles kunnen gebeuren
en is vrede nog ver te vinden

misschien zijn we eerst oorlog nodig
om in te zien dat we eigenlijk vrede willen


vandaag was er een herdenking
van alle slachtoffers die zijn gevallen
bij de aanslagen van 3 dagen geleden

 

Copyright © 14 september 2001

........

 

29 : GOED EN SLECHT 2

 


er is geen goed
er is geen slecht

alles wat bestaat
in deze drie dimensionale wereld
is een mengsel van beide
zo is nu eenmaal het leven

geen religie en geen wijsheid
heeft het ooit helemaal "goed"
leven zal nooit geheel "goed" kunnen zijn
hoezeer wij daar ook naar verlangen

goed en slecht gaan altijd
en alleen
samen
nooit gescheiden
ze horen bij elkaar
als dag en nacht
onscheidbaar
met elkaar verbonden
tot in de eeuwigheid

 

Copyright © 11 oktober 2001

........

 

30 : SURFEN OVER DE TOPPEN VAN HET BESTAAN

 


voor het eerst zie ik in
dat mijn vurige verlangen naar een partner
me met een ketting vastlegt
aan een illusie
die ikzelf omtrent dit onderwerp
heb gemaakt
in mijn bewustzijn

ik houd mezelf zo tegen
met mijn zoektocht
naar de waarheid

ik moet op de een of andere manier
een soort contract sluiten
met mijn emoties
om samen een balans op de maken
om een evenwichtige situatie te creëren
zodat ze me niet meer zo hoog kan gooien
of zo diep omlaag te duwen

gewoon rechtdoor
is de makkelijkste weg
en geeft me het juiste perspectief op de wereld
in een zo neutraal mogelijke positie

ik kan boos zijn of verdrietig
over de situatie waarin ik me nu bevind
maar dit zal niets veranderen aan de situatie
ik ga het nu anders doen
ik ga het proberen te neutraliseren
zodat het me niet meer
zo stevig in zijn greep kan vasthouden

wil mijn WIL neutraal zijn
of wil mijn WIL de golven ervaren
van positieve en negatieve emoties
wil mijn WIL over de toppen en dalen
van het bestaan surfen

 

Copyright © 23 oktober 2001

 

........

 

31 : BINNEN VERSUS BUITEN

 


ik zie ineens mijn minderwaardigheidscomplex
in een ander licht

ooit dacht ik
dat ik vanuit mijn omgeving waardering zou ontvangen
de waardering die me de kracht geeft
die ik nodig heb
om mijn zelfbeeld in stand te houden

als ik ooit maar twijfelde
of men me nog wel op dezelfde mate waardeerde
viel mijn zelfbeeld in duigen
en voelde ik me volledig verslagen en hulpeloos

dit omdat ik mezelf
identificeerde met het beeld
dat ik dacht dat mijn omgeving van me heeft

ik moet nu een andere bron gaan vinden
waarop ik mijn zelfbeeld weer op kan gaan bouwen
ik ben geen bron buiten mezelf nodig
ik ben een bron binnen in me nodig
alleen een bron in me zal me stabiliteit geven
hierop kan ik mijn ware zelfbeeld op neerzetten
en niemand die dat dan nog omver kan schoppen

 

Copyright © 25 oktober 2001

 

........

 

32 : ONTWAKEN

 


hoe zal het zijn
om na de dood
terug te kijken
op het geleefde leven

zal het lijken
op het ontwaken
uit een droom

 

Copyright © 10 november 2001

terug naar het menu

laatste verandering : 13 oktober 2013