You can place your slogan here.
This would also be a great spot for a top product pitch.
WYSIWYG Web Builder
ZWEMBAD ZUID BLIJFT OPEN !!
Designed by donjossie
Home
Zwembad Zuid blijft open
Woensdagavond 29 juni heeft de gemeenteraad van Schiedam in grote meerderheid besloten het zwembad zuid open te houden. Alleen de coalitiepartners CDA en VVD waren tegen.
Hiermede heeft het Actiecomité haar doel bereikt en kan de gemeente in samenwerking met het Actiecomité gaan werken aan een nieuw toekomstperspectief voor al die Schiedammers die het belang vinden om te zwemmen, zwemmen te leren om te sporten. Beide zwembaden zijn hard nodig om te kunnen voldoen aan deze wens en activiteit.
Niet alleen het actiecomité was verguld met dit besluit en resultaat, ook het aanwezige personeel, de gebruikers en sympathisanten uitten hun vreugde na afloop van het besluit.
Er waren vier insprekers namens het comité: Albert Bons, Corrie Verdam, Harry Visser en Jack Solcer.
(Zie hun bijdragen en het Amendement lager op deze pagina).
Een ludieke actie vond na afloop van het inspreken plaats. Paula Kooper heeft een reddingsboei om de nek gehangen van de sportwethouder Mostert. Hierbij sprak de voorzitter van de Schiedamse Reddingsbrigade Jack Solcer de volgende woorden uit:
Het Actiecomité heeft in de afgelopen 8 maanden op een zorgvuldige, nette, sportieve en gefundeerde wijze een bijdrage geleverd om zwembad zuid open te houden en een toekomstperspectief te bieden. Het Actiecomité heeft groot vertrouwen in de Gemeenteraad van Schiedam dat zij daarin zal slagen. Het college komt daardoor in een positie waarvoor een reddingsboei noodzakelijk is. Deze reddingsboei heeft het Actiecomité op een symbolische wijze zojuist overgedragen aan sportwethouder Mostert. Of deze boei voldoende kracht heeft het hoofd boven water te houden zal de komende vergadering uitwijzen.
Naast Albert Bons, Corrie Verdam, Harry Visser, Jack Solcer maken Els Klepke, Tjalling de Boer en Mari Dingenouts deel uit van het actiecomité. Zondag j.l. heeft het actiecomité een waarderingsprijs gekregen in het kader van het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. Met de Innovatie-award in handen wordt het actiecomité ook ingeschreven voor de landelijke nominatie en verkiezingen, die op 7 december van dit jaar plaats vindt.

Met vriendelijke groet,
Mari Dingenouts, coördinatiepunt perscontacten
010 – 4269017/ 06 – 10121438

DSC_0096
DSC_0101
DSC_0116
DSC_0117
DSC_0118
DSC_0119
Inspreektekst Albert Bons

Inspreektekst Corrie Verdam

Inspreektekst Harry Visser

Inspreektekst Jack Solcer


Amendement zwembad zuid

Zwembad Zuid blijft open persbericht gemeente


Albert Bons, voorzitter Actiecomité, voorzitter bewonersvereniging Schiedam Zuid en namens de bewonersverenigingen Oost en Centrum

Corrie Verdam, secretaris Actiecomité, v.m. medewerkster Schiedamse Zwembaden

Harry Visser, lid van het Actiecomité, voorzitter bewonersvereniging Schiedam West en namens de bewonersverenigingen Oost en Centrum

Jack Solcer, lid van het Actiecomité, voorzitter van de Schiedamse Reddingsbrigade.
Actiecomité
ZWEMBAD ZUID MOET EN KAN OPEN BLIJVEN

SCHIEDAM, EEN STAD DIE HET WAARD IS
.