Deze home-page is opgezet om de door mij verzamelde genealogische gegevens, voornamelijk betrekking hebbend op wat nu ongeveer de gemeente Losser is en daar omheen, te delen met eenieder die daarvoor belangstelling heeft.
Onder het motto wat reeds is uitgezocht, hoeft een ander niet nog eens uit te zoeken.
De inhoud is onder meer een kwartierstaat van mijn dochters, verschillende parentelen en de bronnen waarin ik regelmatig zoek.
Mocht u onjuistheden tegenkomen of hebt u aanvullingen mag u mij gerust een e-mail sturen. Het is uiteraard niet de bedoeling de gegevens te gebruiken voor commercieele doeleinden.