Links

De pedicure behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënte volgens de richtlijnen in de wet bescherming persoonsgegevens.
De pedicure zal gegevens van de cliënte niet verkopen of verhuren aan derde. voor meer informatie. Meer informatie over wet bescherming persoonsgegevens

privacy policy Pedicure Beyond Beauty

Ik ben lid van: